Галерия

Фирма PHCOKER Фабрична снимка

лаборатория

Фирма PHCOKER Фабрична снимка

Конферентна зала

Фирма PHCOKER Фабрична снимка

Член на обществената връзка

Фирма PHCOKER Фабрична снимка

Безпроблемна работилница

Фирма PHCOKER Фабрична снимка

фабрична сграда

Фирма PHCOKER Фабрична снимка

Laboratory1

Фирма PHCOKER Фабрична снимка

Производство и оборудване на цехове

Фирма PHCOKER Фабрична снимка

Офис

Фирма PHCOKER Фабрична снимка

оборудване

Фирма PHCOKER Фабрична снимка

Научен екип

Фирма PHCOKER Фабрична снимка

лаборатория